Brunnsborrning Sunne, Värmland

Vanliga frågor

Behöver man tillstånd när man borrar?
Vid borrning för energi/bergvärme krävs tillstånd. Kontakta din kommun. Det behövs inget tillstånd för att borra en vattenbrunn för närvarande, utom i enskilda fall.

Ska jag vara hemma den dagen ni kommer och borrar hos mig?
Har du möjlighet att vara hemma en liten stund på morgonen när vi kommer är det bra. Vid borrning av energibrunn/bergvärme behöver vi tillgång till ström, ett eluttag 220 V och vatten.

Kan man borra på vintern?
Ja, man kan borra efter vatten och energibrunn/bergvärme på vintern. Det kan även vara en fördel eftersom man skonar marken med tjäle och snö som underlag för borrmaskin med mera. Vid stora snömängder på borrplatsen behövs förmodligen skottning av det aktuella området.

Hur djupt behöver man borra för att få vatten till vattenbrunn?
En genomsnittsbrunn i Sverige är mellan 65 och 80 meter djup. Men det går inte att på förhand säga hur djup just din brunn blir. Det beror på på vilket djup man hittar tillräckligt med vatten.

Hur djupt måste man borra för att få tillräcklig värme från en energibrunn/bergvärme?
Man beräknar ett djup för borrning beroende på husets storlek, ålder och hur många som bor i huset. Ring oss, vi kan hjälpa dig att räkna ut i varje enskilt fall.

Hur lång tid tar det att borra en energibrunn/bergvärme?
Det tar i vanliga fall endast en arbetsdag att borra brunnen. Sen tillkommer arbete med grävning och rörfirmans arbete med bland annat installation av värmepump.

Hur lång tid tar det att borra en vattenbrunn?
Att borra en vattenbrunn tar i vanliga fall en arbetsdag. Sen tillkommer arbete med grävning och en dags installation av vattenpumpen.

Hur långt är det till berggrunden?
Detta är den vanligaste frågan idag från den som vill kostnadsberäkna en anläggning för vatten eller energiuttag. För att besvara frågan behöver man brunnsarkivsdata, topografiskt underlag och jordartskartor. Generellt kan man säga att i höglänt terräng och i moränområden är jorddjupen oftast måttliga, cirka 10 m. Större jorddjup förekommer främst i dalgångar och låglänta områden.

 

Vill du veta mera?
Läs mer om energibrunn och bergvärme hos branschorganisationerna www.avantisystem.se och www.sgu.se.