Brunnsborrning Sunne, Värmland

Bergvärme

Solenergi lagrad i berggrunden

Att installera en bergvärmepump är energibesparande och i de flesta fall ekonomiskt fördelaktigt. En bergborrad energibrunn använder berggrunden som värmeledare och använder sig av naturens resurser. Bergvärme är solenergi, lagrad i berggrunden och på så vis ständigt förnybar energi. Bergvärme är också en miljövänlig och långsiktig teknik som inte skapar koldioxid i atmosfären som gårdagens oljepannor och ekonomiskt inte eldar upp investeringen.

Hur bergvärme fungerar
I berggrunden finns lagrad värmeenergi som ursprungligen kommer från solen. Temperaturen i berget är cirka 2–8°C året runt. För att kunna dra nytta av värmen i berget borras ett hål (energibrunn) 100–300 meter ner i marken. Djupet bestäms av husets energibehov. För att få större effekt gör man en djupare brunn. Detta beror på vilken typ och storlek det är på fastigheten. I det cirka 15 cm breda borrhålet förs det ner en dubbelvikt kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska. Vätskan i kollektorslangen pumpas upp till bergvärmepumpen. I värmepumpen finns ett köldmedium som förångas när det kommer i närheten av vätskan i slangen. Ångan samlas upp i en kompressor, vilket gör att temperaturen höjs kraftigt. När temperaturen nått cirka 50°C skickas värmen ut i huset via elementen. Av kostnadsskäl dimensioneras värmepumpen inte för att klara uppvärmingen under riktigt kalla dagar; dessa dagar är så få att det helt enkelt inte är värt det. Under de kallaste dagarna tar värmepumpen istället hjälp av en elpatron (som elvärme). För att kunna använda bergvärme krävs det att huset har ett vattenburet värmesystem.

Spara pengar på bergvärme
Målsättningen med bergvärme är att den skall värma upp huset istället för exempelvis direktverkande el. En väl dimensionerad anläggning ger 2/3 energi från berget. Ett vanligt räkneexempel är en återbetalningstid på tio år, då besparingen och kostnaden för installationen når jämnt ut. En annan fördel är att borrhålet som är en engångskostnad, återanvänds när det är dags för nästa värmepump.

Vår personal är certifierade borrare vilket är en garanti för att vi utför ditt uppdrag på ett korrekt och bra sätt.

Aspekter som vägs in i planering av bergsborrhålet.

  • Borrhålet spelar stor roll i systemet, och det aktiva djupet är viktigt. Det aktivt djupet beräknas från den nivå det står vatten i hålet och ner.
  • Borrhålet får inte vara underdimensionerat, då hålet riskerar att bli för kallt och därmed ineffektivt.
  • Vid flera borrhål är rekommenderat avstånd mellan hålen minst 20 meter.
  • Vi har alla stor erfarenhet från tidigare bergborrningar i trakten och är införstådda med de geologiska förhållanden som råder i ditt område.

 

 

 

 

 

 
Tott2